Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Developed by JoomVision.com

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.
LỚP DẠY MỚI
Hôm nay:  29-07-2014

 
Mã Số: 296/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHAN HUY ÍCH - P.15 - Q.TÂN BÌNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG + CHIỀU + TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 104/5 Chưa Giao
Lớp dạy : IELTS
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG - P.13 -Q.5
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG + CHIỀU + TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 334B/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-A
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH- P 21-Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG ( 8H - 10H ) SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 103/5 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: BÙI HỮU NGHĨA - P.5 - Q.5
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 332/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG - P. 24 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 112/11 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: TOÁN = TIẾNG ANH - A
Địa chỉ: LÒ SIÊU - P12 -Q.11
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 (7H-8H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 275/8 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 4
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: DƯƠNG BÁ TRẠC - P1- Q8
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 4BUỔI - TỐI 5H30-7H30 (SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 122/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: SINH
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH - P.THẠNH MỸ LỢI - Q.2
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 246/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: HÓA -LÝ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 21 - P. HIỆP BÌNH PHƯỚC - Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 7H-9H (SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 93/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TÓAN - ANH
Địa chỉ: ĐOÀN VĂN BƠ - P14 - Q4
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP (4H-6H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 128/10 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2 ( sp )
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: TAM ĐẢO - P.15 -Q.10
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3H -5H ( 2.4.6 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 368/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9 ( 15/8 học)
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 4A - P. BÌNH HƯNG HÒA B - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG + CHIỀU + TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 114/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy:
Địa chỉ: CAO THẮNG -.P3 -Q.3
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG + CHIỀU + TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 150/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: LÝ CHIÊU HOÀNG - P.10 - Q.6
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TRƯA SẮP XÊP ( 9H - 11H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 367/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: MIẾU GÒ XOÀI - -P.BÌNH HƯNG HÒA A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 366/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 1+2
Môn dạy: VẼ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 6 - P.BÌNH HƯNG HÒA B - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - CHIỀU T2->T6( 3H - 5H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 133/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: THANH NIÊN - ẤP 4 - XÃ PHẠM VĂN HAI - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3BUỔI - SÁNG SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 362/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : ĐÀM THOẠI ( 3EM )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: GÒ XOÀI - P.BÌNH HƯNG HÒA A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 2400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - 2.4.6 ( SẮP XẾP 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 273/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH - ẤP 3B- BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6( 5H - 7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 222/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT-KP3 - P.PHÚ THUẬN - Q.7
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H-8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 130/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: HƯƠNG LỘ 80 - XÃ VĨNH LỘC B - H.BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 148/6 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: CHỢ LỚN -P.11 - Q.6
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 (6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy KèmLiên hệ văn phòng 1

  Địa chỉ : 69 Đường Đất Thánh - P 6 -Tân Bình  (Số cũ 476/69 Lý Thường Kiệt - P 6 -T B)

    ĐT : (08) 38686354 - 0908193734

Quản lý :  Gia Sư - Gia su ,  trung tam gia su
day kem, day kem tai nha , cần gia sưGia Sư

Liên hệ văn phòng 2

Địa chỉ : 369/7B Nguyễn Thái Bình -P 12 - Quận   Tân Bình - HCM

ĐT: (08) 38686352 - 0918793586

Liên hệ văn phòng 3

Địa chỉ : 36/50 Đường D2 -( Điện Biên Phủ)- P25 - Q Bình Thạnh - HCM

ĐT : (08) 38685243 - 0917320715