Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Developed by JoomVision.com

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.

Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày. Trng Tâm Gia sư Tài Năng Việt - Luôn cập nhật lớp dạy mới mỗi ngày.
LỚP DẠY MỚI
Hôm nay:  20-04-2014

 
Mã Số: 180/8 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LƯU HỮU PHƯỚC - P.15 - Q.8
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 222/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : ĐÀM THOẠI ( 2EM )
Môn dạy: TIẾNG HOA
Địa chỉ: LÊ ĐÌNH CẨN - P.TÂN TẠO - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5BUỔI - SÁNG T2->T6 ( SẮP XẾP )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 69B/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (2 EM) LTĐH
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.1, Q.3
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T2 + S CN + C CN + CHIỀU T4 (CHỌN 2 BUỔI)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 69A/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (2 EM)
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.1, Q.3
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T2 + S CN + C CN + CHIỀU T4 (CHỌN 2 BUỔI)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 140A/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN TĂNG -P.LONG THẠNH MỸ - Q.9
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP + T7.CN
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 149/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: LINH TRUNG -P LINH TRUNG -THỦ ĐỨC
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - CHIỀU 2-4-5-6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 221/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy:
Địa chỉ: LÊ VĂN QUỚI - P.BÌNH TRỊ ĐÔNG A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T6->T2 S.XẾP CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 220/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy:
Địa chỉ: BẾN LỘI - P.BÌNH TRỊ ĐÔNG A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T3( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 131/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH - P.BÌNH THUẬN - Q.7
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 148/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÁ ( 1 )
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 6 - KP2 - P.HIỆP BÌNH CHÁNH - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T2.4.6 ( 8H - 10H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 233/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHAN VĂN HỚN - P.TÂN THỚI NHẤT - Q.12
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3BUỔI - SÁNG + CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 232/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ SÓC ( LÔ K ) - XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG - H.HOOC MÔN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 (6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 64/11 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÒ SIÊU -P 8-Q11
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 55B/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )( 2EM )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: XÓM CHIẾU- P 14- Q4
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 147/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18-KP3-P LINH CHIỂU- THỦ ĐỨC
Mức lương: 450000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T5 HOẶC CHIỀU CN(2H-4H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 64B/5 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO - P.11 - Q.5
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2.4.6 (7H - 9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 145/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1 ( PHAN VĂN TRỊ ) - P.10 - Q.GÒ VẤP
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - CHIỀU S.XẾP + SÁNG CN
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 219/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 14 ( LÊ VĂN QUỚI ) - P.BÌNH HƯNG HÒA A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 178/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH )( 2EM )
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN -P.4 -Q.8
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 175/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG - P.2 - Q.TÂN BÌNH
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2.4.6 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 84/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HẬU GIANG - P.11 - Q.6
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-.T6 (7H30 - 9H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy Kèm
Mã Số: 143/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: NGUYỄN THÁI SƠN - P. 5 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - T3.5 (TỐI S.XẾP) HOẶC CHIỀU CN
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 8686354 - 0908193734
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư gia su Trung Tam Gia Su Dạy KèmLiên hệ văn phòng 1

  Địa chỉ : 69 Đường Đất Thánh - P 6 -Tân Bình  (Số cũ 476/69 Lý Thường Kiệt - P 6 -T B)

    ĐT : (08) 38686354 - 0908193734

Quản lý :  Gia Sư - Gia su ,  trung tam gia su
day kem, day kem tai nha , cần gia sưGia Sư

Liên hệ văn phòng 2

Địa chỉ : 369/7B Nguyễn Thái Bình -P 12 - Quận   Tân Bình - HCM

ĐT: (08) 38686352 - 0918793586

Liên hệ văn phòng 3

Địa chỉ : 36/50 Đường D2 -( Điện Biên Phủ)- P25 - Q Bình Thạnh - HCM

ĐT : (08) 38685243 - 0917320715